باسلا
برای پروژم که کنترل سطح مایع است دو یه حسگر می خام که فاصله را اندازه بگیره و یه استپ موتور گریبکسی با قدرت به انداه که یک شیر فلکه رو بچرخونه و از همه مهم تر قیمتشون هم پایین باشه
لطفا کمک کنیم :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: :agree: