مجموعه بسیار مفید و ارزشمند از مهندسی برق
🌟✨🌟✨🌟✨
لطفا بدون تغییر نشر دهید...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نحوه دانلود
1.بعد از انتخاب لینک زیر،دانلود کند رو انتخاب کنید.
2.بعد از گذشت چند ثانیه ایجاد لینک دانلود را بزنید و سپس دانلود کنید..
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

کتاب اموزش پی ال سی کارگرمقدم
http://uploadboy.com/b44gej8gj319.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
پی ال سی استپ 7
http://uploadboy.com/3u14nrnp0nje.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
تست های پی ال سی
http://uploadboy.com/hahfislcbhnz.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
PLC FATEK
http://uploadboy.com/ew5455c9ka3g.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
PLC BASIC
http://uploadboy.com/2i5igvaicfzf.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
پروژه های PLC S7
http://uploadboy.com/eo58wuxjb6yy.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
کتاب پی ال سی استاد ماهر جلد 1
http://uploadboy.com/2x0vy9gu2szx.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
کتاب پی ال سی استاد ماهر جلد 2
http://uploadboy.com/31a2fvgqucdh.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
آموزش جامع متلب
http://uploadboy.com/1t88ypgvgh36.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

اموزش avr
http://uploadboy.com/fy2lrxxwczpr.html
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
avr baskom اموزش
http://uploadboy.com/rfzqwu3bd8e9.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹
اموزش مدار منطقی پیشرفته
http://uploadboy.com/x2t2ozymzfty.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹
اموزش کد ویژن
http://uploadboy.com/6p2be19rg15f.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻
50 پروژه aVR
http://uploadboy.com/5y5uvruozgm3.html
🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹
اموزش ای وی آر
http://uploadboy.com/rptou4q2ba6p.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻
نرم افزار کد ویژن
http://uploadboy.com/vt17ctk6tcpc.html
🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹
کتاب کنترل خاکی صدیق
http://uploadboy.com/3nloa3fccy85.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌹
نرم افزارهای مهندسی برق
http://uploadboy.com/0l6zh6opj4fm.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌹
مهندسی تاسیسات الکتریکی
http://uploadboy.com/gf9178swn5s0.html
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻
بررسی توربین گاز
http://uploadboy.com/e592nwla5jo3.html
🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹
بیش از بیست کتاب اموزش متلب
http://uploadboy.com/n8pffm49zzz9.html
🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻

منتظر مجموعه های مفید دیگر باشید.
باتشکر