از همه دوستان پزشک که در این سایت عضو هستن تقاضا میکنم اینجا خودشون رو معرفی کنن .شاید بتونیم بحثهای ویژه ای اینجا با هم داشته باشیم . وشاید بتونین همکاری تیمی داشته باشیم