دوستان اینجا منابع آموزشی و مراجع مطالعاتی در زمینه پردازش تصویر را معرفی کنیم.

این منابع شامل: کتابهای به زبان انگلیسی، کتابهای به زبان فارسی و آموزشهای آنلاین ویدئویی است.


کتاب های خارجی

عنوان: Digital Image Processing
ترجمه عنوان: پردازش تصاویر دیجیتال
مولف: Rafael C. Gonzalez
سال چاپ: ۲۰۰۷
انتشارات: Prentice Hall
[b]لینک دسترسی: http://www.amazon.com/Digital-Image-Processing-Rafael-Gonzalez/dp/013168728X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1433245273& amp;sr=1-1&keywords=digital+image+processing


عنوان: Digital Image Processing
ترجمه عنوان: پردازش تصاویر دیجیتال
مولف: Richard E. Woods
سال چاپ: ۲۰۱۴
انتشارات: PEARSON EDUCATION
لینک دسترسی: http://www.amazon.com/Digital-Image-Processing-3rd-Paperback/dp/9332518467/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1433245273& amp;sr=1-2&keywords=digital+image+processing


عنوان: Digital Image Processing
ترجمه عنوان: پردازش تصاویر دیجیتال
مولف: Wilhelm Burger
سال چاپ: ۲۰۱۱
انتشارات: Springer
لینک دسترسی: http://www.amazon.com/Digital-Image-Processing-Algorithmic-Introduction/dp/1846283795/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1433245273& amp;sr=1-3&keywords=digital+image+processingکتاب های فازسی

عنوان: اصول پردازش تصاویر دیجیتال
مولف: محمد شمس اسفندآبادی و ابوالفضل احمدی
انتشارات: دانشگاه تربیت شهید رجائی
لینک دسترسی: http://www.fardabook.com/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.htmlمنابع آموزشی آنلاین

عنوان: مجموعه آموزش های پردازش تصویر در متلب
مدرس: دکتر سیدمصطفی کلامی هریس
مدت زمان: ۱۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
نحوه استفاده: دریافت به صورت لینک دانلود یا بر روی DVD
زبان: فارسی
نحوه آموزش: تئوری و عملی
ارائه دهنده: سازمان علمی-آموزشی فرادرس
لینک دسترسی: http://faradars.org/courses/mvrimg9105-image-processing-in-matlab-video-tutorials-pack