دوستان اینجا منابع آموزشی و مراجع مطالعاتی در زمینه منطق فازی را معرفی کنیم.

این منابع شامل: کتابهای به زبان انگلیسی، کتابهای به زبان فارسی و آموزشهای آنلاین ویدئویی است.


کتاب های خارجی

عنوان: A Course In Fuzzy Systems and Control
ترجمه عنوان: یک دوره آموزشی در سیستم های فازی و کنترل
مولف: Li-Xin Wang
سال چاپ: 1996
انتشارات: Prentice Hall
لینک دسترسی: http://www.amazon.com/Course-Fuzzy-Systems-Control/dp/0135408822/


عنوان: A First Course in Fuzzy Logic
ترجمه عنوان: اولین دوره آموزشی در منطق فازی
مولفین: Hung T. Nguyen , Elbert A. Walker
سال چاپ: 2005
انتشارات: Chapman and Hall
لینک دسترسی: http://www.amazon.com/First-Course-Fuzzy-Logic-Third/dp/1584885262/


عنوان: Introduction to Fuzzy Logic
ترجمه عنوان: مقدمه ای بر منطق فازی
مولف: Rajjan Shinghal
سال چاپ: 2013
انتشارات: PHI
لینک دسترسی: http://www.amazon.com/Introduction-Fuzzy-Logic-Rajjan-Shinghal-ebook/dp/B00K7YH0MK/کتاب های فازسی

عنوان: سیستم های فازی و کنترل
مولف: لی وانگ
مترجمین: محمد تشنه لب، نیما صفارپور، داریوش افیونی
انتشارات: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
لینک دسترسی: http://www.fardabook.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84.html


عنوان: شناسایی و کنترل فازی
مولف: جان.اچ.لایلی
مترجمین: محمود جورابیان، میلاد همتیان
انتشارات: نیاز دانش
لینک دسترسی: http://www.adinehbook.com/gp/product/600648188X/ref=sr_1_1000_1/755-3253259-9293887


عنوان: محاسبات نرم با مجموعه های فازی و شبکه های عصبی
مولف: رضا حسین قلی زاده
انتشارات: مهر ایمان
لینک دسترسی: http://www.fardabook.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C.html


منابع آموزشی آنلاین

عنوان: مجموعه فرادرس های سیستم های فازی در متلب
مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس
مدت زمان: 20 ساعت و 49 دقیقه
زبان: فارسی
ارائه دهنده: فرادرس
لینک دسترسی: http://faradars.org/product/mvrfz9105-fuzzy-systems-in-matlab-video-tutorials-pack/


عنوان: فرادرس طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی
مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس
مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقیقه
زبان: فارسی
ارائه دهنده: فرادرس
لینک دسترسی: http://faradars.org/product/fvrp105-design-and-training-of-anfis-using-methaheuristics-and-evolutionary-algorithms/


عنوان: Fuzzy Logic
ترجمه عنوان: منطق فازی
مدرس: Michael Berthold
مدت زمان: 54 دقیقه
زبان: انگلیسی
ارائه دهنده: Department of Computer and Information Science, University of Konstanz
لینک دسترسی: http://videolectures.net/acai05_berthold_fl/