سلام دوستان
يک مدار مپل اند هلد دارم که از يکp channel jfet براي سوييچ زني استفاده کردم ولي متاسفانه کلاک اعمالي به گيت رو بروي درين و سورس ميبينم
يعني به جاي اينکه يک سيگنال ميلي ولتي نمونه برداري بشه کلاک 5 ولت بنده به شکل يک موج شارژ دشارژ روي خازن نمونه برداري ميشه و کل مدار رو بهم ريخته. کسي ميتونه کمکي بکنه؟ :cry2: