میخوام ببینم میشه یک موج مربعی که خروجی یک fpga هست رو توسط یک ترانس به طرف دیگز انتقال بدیم؟