سلام من بک برنامه با lpc1343 نوشتم که با ov7670 و usb uvc کار می کنه ولی مشکل کمبود رم دارم دوربین با RGB565 بایت ها رو می فرسته و بعد با usb به کامپیوتر برای کمبود رم چه کنم؟