سلام دوستان
ما 176 داده داریم هر داده شامل 4 متغییر مستقل و یک متغییر وابسته است .... همه متغییره ا کمی و عددی هستند

چطوری تو متلب برای این داده ماتریس تعریف کنیم و چطور باید اموززش بدیم و نتایج رو استخراج کنیم ؟