با سلام
چطور میشه بیشترین تاخیر رو در hspice بدست آورد؟ maxdelay متوسط تاخیر تک تک ورودیها تا خروجیها رو بدست آوردم ولی توش مقادیر منفی هم وجود داره :-/
کد:
.measure tran delay1 TRIG v(A) val='Supply*0.5' td=3ns fall=1 
        + TARG v(out1) val='Supply*0.5' rise=1 
.measure tran delay2 TRIG v(A) val='Supply*0.5' td=3ns rise=1 
         + TARG v(out1) val='Supply*0.5' fall=1