سلام
فرق SNR با SNDR در چیست(در واقعیت oo؟
:read: :read: :read:

اضافه شده در تاریخ :
یعنی کسی نمیدونه :sad: :sad: :sad: oo: oo: oo: