سلام دوستان
سوالم این است که در مبنای باینری ما دوتا عدد رو میخواهیم تقسیم بر هم کنیم مقسوم رو دریک 16 بیتی میریزیم و مقسومعلیه رو در یک بسته ی 8 بیتی یعنی ماکزیمم مقسوم علیه ما (1111111) در مبنای دو می باشد و همچنینماکزیزم مقسوم ما 15 تا یک میباشد . حالما اگر بخواهیم این دو داده رو در مبنای دو بر هم تقسیم کنیم چگونه طراحی میشود این روند؟
با تشکر