کسی بلده با نرم افزار retscreen کارکنه؟ یه پروژه دارم میخوام بدونم اصول نرم افزار که برای آنالیز مالی و فنی پروژه های تولیدپراکنده بکار میره چیه؟
یعنی الگو ها و الگوریتم های برنامه برای تحلیل چیه؟
لطفا کمک فوری کنید