می خوام یه مدار چپگرد راستگرد موتور سه فاز با دیاک و ترایاک که به صورت بی وقفه وبا تایمر و بدون استفاده از کنتاکتور رو طراحی کنم لطفا کمکم کنید نقشه یادتون نره