یه دو هفته ای میشه کیفیت adsl من به شدت افت کرده و کلا خورده به هم!
مشخضات خطم رو چک کردم اینطوری بودDownstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.9 6.4
Attenuation (dB): 38.0 40.8
Output Power (dBm): 11.4 19.9
Attainable Rate (Kbps): 3028 561
Rate (Kbps): 2119 423
K (number of bytes in DMT frame): 15 40
R (number of check bytes in RS code word): 12 8
S (RS code word size in DMT frame): 16 4
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 64 2

همونطور که میبینید snr و Attenuation شدیدا وضعشون خرابه! بعد از برسی هایی که شد یه نویز گیر نو خریدم و نصب کردم در کمال تعجب همه چی درست شد و اینترنت عالی کار میکرد و مشخصات خط:


Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.4 11.3
Attenuation (dB): 26.0 16.3
Output Power (dBm): 12.7 19.2
Attainable Rate (Kbps): 9916 1400
Rate (Kbps): 4095 1027

بعد از 2 روز دوباره اینترنت خراب شد و دوباره روز از نو روزی از نو دوباره که چک کردم دیدم که بله دوباره snr و Attenuation وضعشون خراب شده!

دشماتیک اسپلیتر رو اگه نگاه کنید هیچ فیلتری برای adsl نداره و فقط فیلتر برای خط تلفن داره! پس چطوری من نویزگیرو عوض کردم نویز خطمو بهتر کرد؟ ایا الان دوباره برم نویزگیر بخرم؟

لطفا راهنمایی کنید