سلام
مازول ESP8266 رو وقتی ریست میکنم با این پیغام خطا مواجه میشم.Communications Error - Check baud rate


ready
و بعدش هم READY ولی با تایپ هر کامند با پیغام Communications Error - Check baud rate رو برومیشم و بهم OK میده.
و بعد مدتی که حدود نیم ساعت که با ماژول کار نمیکنم ماژول کلا" خاموش میشه و باید ریست کنم.
تشکر