سلام. میخواستم از برد GSM SIM900 Rev.C همین سایت به عنوان Arduino Shields استفاده کنم.
یعنی
برای اتصال
و ارتباط سریال بین این دو
و هچنین برای توسعه پایه هاشون (یعنی برای اتصال یه ماژول شبکه بدون هیچ کارخاصی و فقط با اتصال ماژول خروجی مورد نظر حاصل بشه)
درواقع یه سیستم ماژولار

خروجی :: برای هر درخواست های اسمس اطلاعات مورد نظر به یه لینک خاص ارسال میشه یا از طریق GPRS (یاشاید بعدا از طریق شبکه LAN)


برای نمونه
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/gprs-gsm-quadband-module-arduino-raspberry-pi-tutorial-sim-900/


البته
http://shop.aftabrayaneh.com/SIM900A_Wireless_Quad-Band_GSM_GPRS_Shield_Arduino.html?search=Sim900
و این
http://shop.aftabrayaneh.com/Arduino_Shields/Arduino_GSM_Shield_V2_GPRS_voice_SMS.html
از طریق سایت مذبور در درسترس و قابلت خرید دارند اما قیمت خیلی بالاتری دارند...


حالا راه کار چیه؟