سلام
میخواستم اگه روشهایی که میشه سطح spurرو در سینتی سایزر کاهش داد رو نام ببرید ؟