سلام بنده تازه شروع به كارتابلوروان شدم يكى بهم زنگ زد وگفت تابلو دارم قديمه ك سالمه اما وقتى متنشو رو تعيير دادم تابلو متن no.wan.1 رنشون ميده
من حقيقتش هنوز ازنزديك چک نکردم چون راه دوربود
اگه ممکنه بگيد مشكل دقيقا از كجاست؟