سلام دوستان
میشه کسی توضیح بده جابه جایی یا displacement در تصاویر به چه معناست؟
مرسی