سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. معادلات مربوط به افزاره های ساخته شده توسط نیمه هادی بصورت گسسته تبدیل شده و در دیتابیس این نرم افزار قرار گرفته است. بازخوانی این معادلات بوسیله کاربر صورت می پذیرد. حل معادلات بصورت عددی بوده و وابسته به شرایط اولیه، گره بندی افزاره و انتخاب روش حل است. انتخاب موارد فوق برای رسیدن به جواب و همگرایی مناسب بسیار مهم بوده و به تجربه کار با این نرم افزار نیاز دارد. اطلاعات بدست آمده توسط این نرم افزار در مقالات بسیار زیادی به کار برده شده و با نتایج بدست آمده بصورت عملی قابل مقایسه است.


لینک های دانلود

http://uploaded.net/file/ekjpty5v/acSil14S.part1.rar
http://uploaded.net/file/pxpav0x6/acSil14S.part2.rar
http://uploaded.net/file/ashcj7he/acSil14S.part3.rar
http://uploaded.net/file/008sqzji/acSil14S.part4.rar
http://uploaded.net/file/kkpdgafd/acSil14S.part5.rar