سلام
آیا کسی از دوستان با hmi uniop کارکرده . برای پروگرمینگ باید از چه کابلی استفاده کرد ؟ آیا می توان کابلش رو ساخت یا باید حتما" خرید ؟ آیا جای خاصی می شناسید که تو تهران بتوان آنرا خرید .