با سلام . :smile:

e-book خوبی هست ، گفتم بزارم شما هم دانلود کنید ، شامـــل :

* بررسی دستورهای نرم افزار Matlab مرتبط با بحث کنترل مدرن
* و بررسی برنامه های مربوط به مثالهای کتاب ”اصول کنترل مدرن“ - تألیف دکتر علی خاکی صدیق .

لینک مستقیم : http://saba.kntu.ac.ir/eecd/Khakisedigh/Books/Appendix.pdf

حجم : 947 KB