سلام :agree:
من اومدم برنامه خود متلب که واسه برق قدرت بود شبیه سازی کنم ولی ارور میده.
من تمام مقادیر وارد کردم . مشکل متوجه نمیشم؟
{از powerlib window متلب }