انتخاب ديزل ژنراتور
مهمترین و حساس ترین تصمیمات سرپرستان واحد فنی و تاسيسات برای تامین برق کارگاه ها، انتخاب مناسب توان یک دیزل ژنراتور می باشد. زیرا عدم انتخاب مناسب دیزل ژنراتور می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای پروژه ها فراهم سازد . یکی ازفاکتورهاي مهم انتخاب یک دیزل ژنراتور نوع کاربرد آن مي باشد. در ادامه به تشريح نحوه انتخاب ديزل ژنراتور مي پردازيم.
شرايط موجود
امروزه با توسعه علوم مهندسي در زمينه هاي مختلف بخصوص برق و مکانيک، توليد دیزل ژنراتور در سطح وسیعی پیشرفت و در اندازه های متنوع و با کاربرد های مختلفی در دسترس می باشند. لازم بذکر است، دیزل ژنراتور با ظرفیت های 5 KW الی 50 KW در بازار برای مصارف خانگی، به راحتی در دسترس می باشد. در حالی که دیزل ژنراتور صنعتی از 50 KW الی 3 مگاوات که بصورت ثابت یا قابل حمل (نصب شده بر روی شاسی چرخ دار) نیز وجود دارد. از این روی دیزل ژنراتور های صنعتی اکثرا در مراکز بیمارستانی، ساختمان سازی و راهسازی، کشاورزی، مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین در استخراج معادن استفاده می شوند انتخاب نوع و توان و محدوده توان ديزل ژنراتور نياز به بررسي نوع مصرف و ديگر فاکتورهاي موثر دارد.
پيش بيني و طرح مساله
نوع کاربرد ديزل ژنراتور از نظر اضطراري بودن يا نوع برق موقت مشخص گردد؟
این سئوال به منظور شناسایی میزان قدرت دیزل ژنراتور می باشد.
چه ميزان به ديزل ژنواتور نياز داريم؟
نوع دیزل ژنراتور باید با توجه به شرایط کاری آن تعریف شود به عبارتی آیا از دیزل ژنراتور به عنوان برق اضطراری ( Standby ) ) استفاده می شود یا به عنوان یک مولد برق دایم ( Prime Power Source ).
محاسبه ميزان بار( (KW یا KVA ) ) كه در حالت اضطراري مي بايست توسط ديزل ژنراتور تامين گردد (ديزل ژنراتور اضطراري الزاما نمي بايستي بطور كامل جانشين برق شبكه شود و مي تواند تنها بخش هاي ضروري وانتخابي را برق رساني نمايد.
نوع بار (موتوري ،سلفي ...)، تغييرات ميزان بار، رله هاي حفاظتي موجود در سيستم ونيازهاي خاص (كاركرد پارالل، راه اندازي بسيار سريع ،...) مي بايست مورد توجه قرار گيرند و ظرفيت و تجهيزات اصلي وجانبي مناسب در طراحي ملحوظ گردند. دیزل انتخاب ژنراتور تک فاز یا سه فازدیزل ژنراتور نوع مصرف ازجمله مصارف روشنایی یا جوشکاری مي تواند در انتخاب ديزل ژنراتور تاثي گذار باشد.
پيش بيني توسعه احتمالي آينده كه مي تواند سبب افزايش مصرف درحالات اضطراري شود. افزودن يك مولد جديد درآينده بسيار پرهزينه تر از اضافه كردن ظرفيت مولد(هاي) اوليه است. درجه امنيت مورد نياز تعيين كننده تعداد و ظرفيت مولدها است. جهت تامين امنيت بيشتر مي توان به جاي يك مولد بزرگ از دو مولد كوچكتر استفاده كرد. دراين صورت احتمال عدم امكان بهره برداري، به دليل بروز نقض فني مولدها كاهش مي يابد و امكان سرويس و تعمير يكي ازمولدها و بهره برداري همزمان از مولد ديگر فراهم مي شود.
ظرفيت ديزل ها مطابق استانداردها درسه رژيم بهره برداري تعريف شده اند.
ظرفيت ( standby اضطراري) 500 ساعت بهره برداري در سال بدون امكان اضافه بار.
ظرفيت prime power بدون محدوديت ساعت هاي بهره برداري، با ميانگين كاركرد 60 الي 80 درصد ظرفيت نامي و با امكان اضافه بار 10% به مدت يك ساعت در هر 12 ساعت كار.
ظرفيت ( Continuous Base Load دائم کار): بدون محدوديت ساعت بهره برداري، بدون محدوديت بارگذاري و با امكان اضافه بار 10% براي يك ساعت در هر 12 ساعت كار وظرفيت حدود 10% بيش از ظرفيت است.
نوع سوخت انتخابي براي مصرف ديزل ژنراتور مشخص گردد؟
انتخاب نوع سوخت نياز به بررسي شرايط محل نصب و ارزان بودن و در دسترس بودن سوخت مورد نظر دارد.
فضاي پيش بيني شده جهت نصب چگونه است؟
یکی از سئوالات بسیار مهم محل نصب دیزل ژنراتور است با توجه به مواردی از جمله میزان فصای اشغال شده از سوی دیزل ژنراتور، تهویه هوا، میزان صدا تولید شده آن و ...
ملحوظ نمودن ارتفاع از سطح دريا و درجه حرارت محيط نصب ديزل ژنراتور، زيرا ديزل ژنراتور به هر دو عامل حساس است. ظرفيت ديزل با توجه به شرايط محل نصب در نقاط مختلف ايران مي تواند تا 65% ظرفيت نامي در شرايط ISO كاهش مي يابد.
ديگر فاکتورهاي مهم انتخاب ديزل ژنراتور
اولین فاکتور، قبل از انتخاب دیزل ژنراتور، مشخص کردن نوع کاربرد دیزل ژنراتور است. برای این کار باید پیش از انتخاب، لیستی از موارد و اقلامی که به ژنراتور دیزل و برق تولیدی از مولد برق نیاز دارند،تهیه شود.
دومين فاکتور تعیین میزان توان شروع به کار دستگاه و همچنین مقدار آن در حین کار است. برای این کار باید بر اساس کاربرد مورد نیاز، توان لازم را بر حسب KVA از روی جداول مربوطه استخراج کرده و مشخص کرد.
فاکتور سوم هم در نظر گرفتن طول عمر مورد نیاز دستگاه هاست.

منبع: http://www.niazsakhteman.com