با سلام

عاقا پایه های مربوط به اتصال ماژول NRF24L01 به مگا 16 (ک اون از قبل به آردوینو تبدیل شده ) کدوما هس oo:

طبق راهنمایی ک تو خود سایت آردوینو هست " متصل کردم ک جواب نداد چجوریاست یعنی ؟؟؟؟ :mrgreen: