دوستان من تو این کار تازه کارم
برای کار با ترموکوپل دوتا ماژول دیدم
یکی max31855 که قیمتش 60000 تومان
و یکی هم که خود سایت eca داره یعنی max6675 که با ترموکوپل می ده 20000
تفاوتشون در چیه
راه اندازی max6675 با avr دردسر داره چرا اینقدر تفاوت قیمت
در حالی که عملکرد دوتاشون توی دیتاشیت یکیه