می حواهیم یک موج مثلثی با فرکانس دلخواه به صورت پیوسته(یعنی تا ابد مدام تولید بشه) برنامه ی مشابه رو کسی نداره؟