سلام.
یه مدار گیرنده FMبهم معرفی کنین.
می خام تقویت کنندشو با مدار تطبیق امپدانسشو خودم طراحی کنم.