سلام دوستان. اگر بخواهیم sin(x1*x2) را در سیمولینک بکشیم، از کجا باید اقدام کنم؟
ممنون