سلام
کسی اطلاعات شبکه استانداردی مانند 33 باس IEEE رو تا حالا وارد الگوریتم (مثل PSO، ABC، FA و ...) کرده؟
در رابطه با بهینه سازی شبکه با استفاده از الگوریتم ها سوال دارم.