با سلام
كسي از دوستان در مورد فوم كارتهاي زيمنس
teleperm xp .اطلاعاتي داره