سلام به همگی
اطلاعاتی در مورد ماژول های وایرلس میخواستم,انواعشون و معرفی چند ماژول معروف در این زمینه
همچنین بردی در حدود 100 متر الی 200 متر داشته باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟