با سلام کسی در مورد Cascade Deformable Part
Models (آبشاری کردن مدلهای شکل پذیر) می تونه توضیح بده چیه؟

با تشکر