سلام دوستان
من میخوام پروژه ای بنویسم که یه پورت مجازی ایجاد کنم دقت کنید پورت مجازی ، لطفا در این موضوع میتوانید کمکم کنید