من برای اندازه گیری نقطه ای باید یه سنسور بدون تماس بسازم. فاصله هم بین 5 تا 35 سانت متغیره و ترجیها باید یه نقطه به قطر 2 میلیمتر محدود بشه ،شنیدم این سنسورها دمای کل شعاع دیدشون رو اندازه میگیرن که بدرد من نمیخوره. این موضوع رو کسی کار کرده روش خوشحال میشم راهنمایی بفرمایید.