سلام
من یه تقویت کننده تفاضلی با اچ اسپایس طراحی کردم
تو حالت تفاضلی جواب بهم خوب میده ولی تو حالت مشترک جواباش اصن معقول نیست
کسی نمونه کد نداره واسه تقویت کنندا تفاضلی؟؟