با سلام:
ببخشيد مي خاستم بپرسم که براي اين که بتونيم با چند شماره تلفن مختلف به sim900 فرمان بدهيم که با avr ارتباط برقرار کند و خروجي هاي اون رو تغيير بده بايد از چه دستوراتي در codvision استفاده کنيم