سلام یک لیزر با توانایی برش یک ورق اچار یا مقوا باید دارای چه توانی باشد 500 میلی وات یا بیشر لطفا در این مورد منو کمک کنید لیزر های داخل فروشگا توانایی انجام چنین کاری رو دارن ؟
معذرت از مدیران سایت جایی بهتر از اینجا رو نتونستم پیدا کنم