با سلام

ما برای ارتباط میکرو (atmega16 & 32) با ماژول sim908 مشکل داریم و میکرو دستور at را ارسال میکند ولی ماژول إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾إ¾ج واب نمیدهد.
برای عیب یابی میکرو را با استفاده از max232 یا استفاده از پورت سریال به کامپیوتر وصل کردیم و خروجی به این صورت است:آ* ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
پ.ن:آ* میکرو دستور AT را میفرستد و در نرم افزار Hercules عبارت نا مفهو بالا دریافت میشود.


بادریت ۹۶۰۰ است. در هر دو طرف. کلاک میکرو هم ۸ مگا هرتز داخلی است.
برای تنظیم فیوز بیت ها هم فقط CKSEL ۳ را یک کردیم و بقیه ی CKSEL ها ۰ هستند....

برای برطرف شدن این مشکل پیشنهادی هست ؟


با تشکر