جزوه تكنيك پالس

فهرست مطالب:
تغيير شكل خطي پالس ها
سوئيچينگ ديود و ترانزيستور در حالت سوئيچينگ
مالتي ويبراتور ها
آي سي 555
مولد هاي موج با پ امپ
مبدل هاي A/D،D/A

جزوه اسكن شده و بسيار تميز مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=664