مركز پژوهشآ*هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي آخرين وضعيت توليد و مصرف برق در كشور و علل خاموشيآ*ها، تلفات 5/23 درصدي برق در شبكه انتقال و توزيع را عامل خاموشيآ*هاي اخير دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مهندس محمدرضا محمدخاني مدير، مهندس محمدحسن معادي رودسري معاون و مهندس هاشم خويي مدير گروه نيروي دفتر مطالعات انرژي و صنايع و معادن مركز پژوهشآ*هاي مجلس در يك ميزگرد خبري شركت، وضعيت توليد و مصرف برق و علل خاموشيآ*ها را تحليل و بررسي كردند.

مهندس محمدخاني سهم نيروگاهآ*هاي حرارتي، برق آبي و بادي را در توليد انرژي كشور به ترتيب 8/90 درصد، 13/9 درصد و 7 درصد اعلام كرد و گفت: در ميان نيروگاهآ*هاي حرارتي نيز سهم نيروگاهآ*هاي بخاري، گازي، سيكل تركيبي و ديزلي و توليد برق به ترتيب 46/34 درصد، 92/32 درصد، 17 درصد و 92/0 درصد است.

وي ميزان تلفات در شبك انتقال و توزيع برق نيروگاهآ*ها را طبق آخرين گزارشآ*ها در سال گذشته 54/23 درصد ذكر كرد و افزود: اين ميزان در سال 1385 برابر با 83/22 درصد بوده است.

در ادامه مهندس رودسري سهم سرانه برق مصرفي در ايران را در سال 1386 برابر با 2195 كيلوات ساعت ذكر كرد و گفت: در همين سال سرانه مصرف برق در قطر 17937، كانادا 15950 آمريكا 11949، كويت 9493، ژاپن 7321، فرانسه 6830، كره 6640، آلمان 6173، عربستان سعودي 5611، روسيه 4409، تركيه 1561، چين 1140 و هند 380 كيلووات ساعت بوده است كه اگر متوسط مصرف جهاني مدنظر قرار داده شود، مصرف برق سرانه مردم ايران از متوسط جهاني كمتر بوده است.

وي همآ*چنين مصرف خانگي برق در ايران را براي هر نفر ايراني در سال 1385 (2005) حدود 84/56 كيلووات ساعت ذكر كرد و افزود: در همان سال همين شاخص براي اهالي كشورهاي آمريكا 7/385، كانادا 51/393، قطر 25/330، كويت 06/650، عربستان سعودي 46/272، تركيه 94/35، روسيه 1/63، آلمان 2/143آ*، فرانسه 76/206، ژاپن 89/217، كره جنوبي17/88، هند 98/7، چين 16/18، انگليس 6/162، مصر 89/38 و اردن 79/45 كيلووات ساعت بوده است و اين مقايسه نشان ميآ*دهد كه ايران در بخش خانگي نسبت به كشورهاي تركيه، هند، چين، اردن و مصر مصرف سرانه بيشتر و در مقايسه با بقيه كشورها مصرف سرانه كمتري دارد.

وي شدت انرژي در ايران را نسبت به ساير كشورها بالا توصيف كرد و گفت: بالا بودن شدت انرژي ناشي از وجود تجهيزات كهنهآ*، پرمصرف و انرژيآ*بر در صنايع ايران است.

مهندس خويي از صاحبنظران صنعت برق كشور نيز در اين جلسه گفت: در سال 1386 حدود 48 ميليارد كيلووات ساعت تفاوت بين ميزان توليد و فروش برق وجود داشته است كه از وجود 53/23 درصد تلفات در شبكه نيروگاهآ*ها، انتقال و توزيع حكايت ميآ*كند و اگر اين رقم به 53/13 درصد كاهش داده شود، بيش از 20 ميليارد كيلووات ساعت برق به ظرفيت آماده توزيع كشور اضافه خواهد شد؛ ضمن اينآ*كه اگر قرار بر توليد باشد براي توليد اين مقدار برق بايد نيروگاهي با ظرفيت 4900 مگاوات ايجاد شود كه به عنوان مثال در مورد يك نيروگاه بخاري هزينه آن حدود دو ميليارد دلار خواهد بود. ضمن اينآ*كه 20 ميليارد كيلووات ساعت كاهش تلفات با توجه به قيمت 773 ريالي در نظر گرفته شده براي هر كيلووات ساعت در قانون بودجه 1387، حدود 5/15 هزار ميليارد ريال (معادل 5/1 ميليارد دلار) درآمد نصيب كشور خواهد كرد.

خويي ضمن مروري بر جدول تلفات شبكهآ*هاي توزيع به تفكيك شركتآ*هاي برق منطقهآ*اي شركتآ*هاي توزيع گفت: تلفات برق مربوط به شهر اهواز با 93/42 درصد بوده و كمترين آن نيز مربوط به شبكه برق اصفهان با 37/6 درصد و بعد از آن مربوط به توزيع برق شمال غرب تهران با 95/6 درصد است.

خويي اضافه كرد: اگر دليل اتلاف بالاي برق در اهواز (93/42 درصد) وجود رطوبت هوا باشد، چرا اين ميزان در استان هرمزگان و بوشهر كه تقريبا در همان شرايط آب و هوايي قرار دارند به ترتيب از 67/17 و 22/17 درصد فراتر نميآ*رود؟ ضمن اينآ*كه تلفات برق در شمال غرب تهران 95/6 درصد، در جنوب غرب تهران 55/16 درصد و در كرج حدود 5/25 درصد است و دليلي براي اين تفاوت هم وجود ندارد.

اين صاحبآ*نظر صنعت برق كشور در پايان سخنان خود بخشي از تلفات برق را منطقي و ناشي از وجود مقاومت در شبكه انتقال و توزيع دانست و گفت: با اين وصف در حال حاضر تلفات برق اغلب منطق قابل قبولي ندارد.
لازم به ذکر است نیروگاههای بخار بیشترین راندمان را دارند و نیروگاههای گازی کمترین راندمان ولی نیروگاههای گازی تو پیک بار سریع وارد مدار می شوند