باسلام
يک سيستم عامل وجود داره براي سري کرتکس m4/m7
که بر اساس لينوکس هست به نام uclinux
حالا براي توليد ايميج نياز بهbsp بردstm32f7هست که پوليه .
کسي اين سيستم عامل و مشتقاطشو داره؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت