سلام
یه سوال مبتدی :rolleyes:
من اومدم یه ترانس با متلب شبیه سازی کردم نسبت تبدیل اولیه به ثانویه چطور بدست بیارم؟
:read: