دوستان و مهندسان بزرگوار اگه پروژه ای مقاله ای چیزی درباره ی مسپله ی پایداری تو سیستم های قدرت دارید ممنون میشم در اختیارم بزارید
پایداری گذرا در سیستم های تک ماشینه متصل به شین بی نهایت
ممنون میشم از طریق میل در اختیارم بزارید
eeng.farhad@gmail.com