سلام بر همه .
دوستان کسي ميدونه آدرس رجيستر accleratin time درايو teco چنده ؟(modbus)
من تو فايل راهنماش که خوندم نوشته بود : 0101H ولي اين آدرس يراي کنترل وضيت هستش !؟