سلام.

دوستان 4 ساعت تا امتحان وقتم مونده جواب این سوالات رو از اینترنتم نتونستم پیدا کنم درست و حسابی .

لطفا کمکم کنید که جواب هاشو پیدا کنم . یه کتابی چیزی که بتونم جواباشو توش پیدا کنم.

چند نمونه از روش های راه اندازی موتور DC شنت ؟

اگر مدار تحریک موتور شنت در حال کار قطع شود چه اتفاقی می افتد؟


چند نمونه از روش های راه اندازی موتور DC سری رو بیان کنید؟

روشهای تغییر جهت چرخش موتور DC سری را بیان کنید.

برای حفاظت موتور DC سری در برابر افزایش سرعت چه راه های وجود دارد؟

در یک ژنراتور DC شنت چگونه میتوان پلاریته ولتاژ خروجی را تغییر داد؟

مزایا و معایب ژنراتور کمپوند را نسبت به ژنراتور شنت بیان کنید؟

تاثیر تحریک سری در حالت کمپوند بلند بیشتر است یا کمپوند کوتاه؟