سلام .

روزتون بخیر.

من یه سوال در رابطه با کنترل سرعت موتور های دی سی دارم.

1) کنترل سرعت با ولتاژ
2) کنترل سرعت با جریان تحریک

چطوری میتونم نمودار هاشو بکشم؟محور افقی چی باشه ؟ محور عمومی چه کمیتی باشه؟

مثلا مقادیر زیر رو برای کنترل سرعت با ولتاژ رو دارم :

v t 30 40 50 60 70 80
w(rpm) 1100 1250 1270 1290 1300 1350