سلام
دوستان کسی در مورد معادلات فیتز ناگامو اطلاعات داره؟
این معادلات برای توصیف رفتار عصب استفاده میشه؟
ممنون