سلام اگه کسی اطلاعاتی داره در اختیار بذاره.
درباره اموزشمحیط برنامه نویسی و دستورات.